حتما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چطور اینستاگرام همواره پست هایی به شما نشان می دهد که مطابق سلیقه شما است، به طوری که ساعت ها شما را درگیر گشت و گذار در خودش می کند. چطور ممکن است یک اپلیکیشن، افسار زندگی ما را دست بگیرد. همه اینها با الگوریتم های اینستاگرام هدایت می شود؛ پس اگر کنجکاو هستید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با تعریف الگوریتم و معرفی انواع آن، آشنا شوید.